REGULAMENT CONCURS FACEBOOK – “Regalo d’Amore”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul ”Regalo d’Amore” (denumit in continuare „Concursul”) este S.C. Atelierul de Stil S.R.L., cu sediul in Iasi, Strada Teodor Burada nr.8 . Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Concursul va fi operat prin intermediul S.C. ANTONICELLI S.R.L., cu sediul in Strada Taietoarei 16, sc.A, Iasi, C.U.I. RO39027516, inregistrata cu Nr. Ord. Reg. Comertului J22/653/2018

Pe perioada Concursului, S.C. ANTONICELLI S.R.L., va desfasura urmatoarele servicii:

  • 1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
  • 2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
  • 3. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 01 martie – 01 aprilie 2019 pe pagina de Facebook Atelierul de Stil, https://www.facebook.com/atelieruldestil/?ref=br_rs

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume/prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/ .

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Atelierul de Stil de pe Facebook. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 01 martie – 01 aprilie 2019, astfel:

Pentru a participa la Concurs, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul mentionat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in Concurs, este necesar si comentariul la postarea de concurs.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu:

  • o (1) ședință foto profesională, în valoare de 1000 euro oferită de Amintiri de Neuitat
  • un (1) costum premium la alegere, în valoare de 1000 euro oferit de Atelierul de Stil
  • o (1) rochie de ocazie/mireasă, în valoare de 1000 euro oferită de EDITH VAL
  • un (1) City Break pentru 2 persoane in Catania in perioada 14 – 17 Septembrie 2019 (Avion dus-intors Iasi – Catania, 3 nopti cazare la Pupi Catania Etna B&B cu mic dejun inclus in valoare de 267 euro)

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câștigătorul va fi selectat aleatoriu prin intermediul platformei Random.org pe data de 02 Aprilie 2019. Toti participantii la concursul ”Regalo d’Amore” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 02 Aprilie 2019 dupa incheierea concursului, astfel: li se va afisa numele pe pagina Atelierul de Stil de pe Facebook intr-o postare dedicata.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 01 aprilie 2019, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Atelier de Stil. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/atelieruldestil/

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Atelierul de Stil si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.